Profesionální zakázkový vývoj, servis a podpora internetových aplikací.

Nabídka pro sportovní centra

Již několik let se zabýváme tvorbou složitějších webových aplikací s orientací na velkou přidanou hodnotu.

Blížeji spolupracujeme se sportovními centry, kterým nabízíme zdarma program na evidenci hodin/lekcí. V tomto balíčku nabízíme týdení rozvrhy, u kterých si může zákazník zobrazit počet míst na lekci, typ hodiny a lektora, který Vaši hodinou povede.

Aplikace zdarma

Aplikace zdarma slouží k zobrazení rozvrhů na každý týden v měsíci.

Sportcentrum tak získá nástroj informující zákazníky o tom, která hodina se ve kterém dni uskuteční, kdo jí povede atd. Rozvrh na jednotlivý týden se vytvoří během 2 "slovy dvou" sekund. Jakékoliv změny jsou okamžitě viditelné a zpětně se archivují.

Pokud tedy vlastníte malé centrum a chtěli by jste tuto funkci bez koruny investice, kontaktujte nás a přesvědčte se o našem přístupu a výhodnosti aplikace.

Aplikace za 199,- Kč

Tato verze vám umožňuje využívat systém v celé své síle.
Zde máte možnost evidovat jednotlivé zákazníky na hodině. Možnost registrace zákazníků a jimi samými přihlásit se ke kterékoliv hodině.

Tato verze již eviduje jednotlivé přístupy a umnožňuje počítat ceny, které každý zákazník platí. Platit lze každou lekci a nebo lze částku strhnout z permanentky zákazníka.

Jako největší klad aplikace vnímají uživatelé možnost zamezit zákazníkovi odhlášení z hodiny po stanoveném limitu.
Správce v sytému nastaví, že z hodiny se lze odhlásit nejpozději den předem nebo do 8:00 téhož dne. Lze rovněž nastavit, že z hodiny se lze odhlásit bez storna poplatku nejdříve 10 hodin před začátkem. Možnosti jsou opravdu neomezené.

Systém umožňuje různé typy plateb. Standard je klasický kredit. Zákazník si zaplatí například 100 kreditů. Můžete nastavit, že lze "jít do mínusu". Po zaplacení se kredit dobije a zákazník se může opět objednávat.
Lze nabídnout výhodněji kredity jen na omezenou dobu, například na jeden měsíc. Zákazník získá levnější vstup, ale musí chodit častěji.
Také jsme schopni umožnit neomezený vstup po určitou dobu a zákazník tedy zaplatí paušál na určitou dobu a je na něm kolikrát vaše centrum navštíví.

Aplikace za 299,- Kč

Stejné jako předchozí verze plus možnost evidovat více poboček v jednom týdnu.
Např. Zumba, Solárium, Masáž.

Přihášení do systému Rozvrh Platby z lekce Platby za lekce - detail